Wyoming Vergi

Wyoming şirket kurmak isteyen girişimcilerin en çok çekindiği konu vergidir. Bu yazımızda en sade ve anlaşılır bir biçimde wyoming vergi konusunu inceleyeceğiz.

Devletlerin en önemli gelir kaynaklarından birisi vergilerdir. Vergi, devletin kamu gereksinimlerini karşılamak amacıyla egemenlik gücünü kullanarak, gerçek ve tüzel kişilerden karşılıksız ve kanunlara dayalı olarak aldığı ekonomik değerler şeklinde tanımlanabilir.Wyominde’de Vergi kanunlarının yönetim ve uygulamasından sorumlu olan kurum IRS tarafından yürütülmektedir

Wyoming vergi kavramı, wyoming yaşayan yada yaşamasa bile yerel eyaletlere ürün sağlayarak gelir elde edenler için geçerlidir. Özetle Amerika’da yaşamayan ama şirket sahibi olan kişi belli şartlar altında vergiden muaftır.

Wyoming vergi denetim sistemini 2 grupta incelemekte fayda vardır. 

1) Wyoming Vergiye Tabi Şirketler
2) Wyoming Vergiden Muaf Şirketler

 * Yukarıda belirttiğimiz 2 farklı grubu detaylı bir şekilde inceleyelim;

Wyoming Vergiye Tabi Şirketler

ABD’de Federal ve Eyalet olarak adlandırılan iki farklı türde gelir vergisi bulunur. Ödenen federal vergilerinin miktarı toplamda ne kadar gelir elde ettiğinize göre değişiklik gösterir.Bir işletmenin vergiye tabi şirketler grubuna girmesi için,şirketin amerika kaynaklı gelirinin olması yeterlidir.

Genel olarak, yerleşik bulunmayan bir yabancı kişi Amerika Birleşik Devletleri’nde ticari mal veya ürün satışı ile uğraştığında, Amerika Birleşik Devletleri’ kaynaklı ticaret veya satış yürütülmesiyle bağlantılı tüm gelirlerin gelir vergisine tabi olduğu kabul edilir. 

Yukarıda yazılanları örneklemek gerekir ise; Amerika’da yaşamayan ahmetin Amazonda ürün satışı ile faliyet gösteren Amazon FBA için LLC şirketi bulunmakta. Ahmet amerika içinde müşterilerine satış yapmakta ve kazanç sağlamaktadır. Bu durumda ahmet Federal ve Eyalet vergisine tabidir.

  • Amerika’da vergiye tabi şirkete sahip olan her birey yıllık vergi beyannamesi yapmak zorundadır

Wyoming Vergiden Muaf Şirketler

Wyoming merkezli bir LLC’nin, özellikle yurtdışındaki yabancı girişimciler için büyük vergi avantajlarına sahiptir.Vergiden muaf LLC şirketin varlığı az bilinen bir gerçektir, Wyoming yabancılar için dünyanın en büyük vergi cennetlerinden biridir. Çünkü wyoming eyaletinde yerleşik olmayan bir kişi tarafından açılan bir LLC şirket, wyoming ve tüm eyalet içi ve dışı tüm kazançlarından mal ve ürün sağlamadığı taktirde vergiden muaftır.

Bir şirketin vergiden muaf şirketler grubuna girmesi için, Şirketin amerika dahilinde mal veya ürün satışı alanında ticari faliyet göstermemesi gerekmektedir. Ticari mal sağlamayan bir şirketin, aşağıdaki koşullar yerine getirdiği taktirde herhangi bir vergi ödemeyeceği anlamına gelir.

  • Şirketin amerika içinde sadece hizmet alanında faliyet göstermesi
  • Şirketin amerika içinde son tüketiciye dijital hizmet vermesi ( Yazılım Satışı veya Kiralanması, Seo Danışmanlığı, Dijital Pazarlama Hizmetleri )
  • Bu durumun yıllık olarak Registered Agent tarafından IRS bildirilmesi
bool(false) string(1) ","