Tık...Tıkıdı...Tıkılap


Tema I

Tema I [Theme I]

05.2013 DR12

Tema II

Tema II [Theme II]

05.2013 DR11

Creative Commons License

Teşekkürler [Thanks to]
Ayşe Bayramoğlu, İlyas Odman, Nihal Koldaş, Altıdan Sonra Yapım
James Hughes (Fotoğraf ▪ 2013)


Tık…Tıkıdı…Tıkılap